OK Tyto stránky využívají k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam soubory cookie. Nastavení cookie

JAKÉ OSOBNÍ INFORMACE ZPRACOVÁVÁME A CO VÁM TO PŘINESE

Jaké Vaše osobní údaje tedy zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v naprosto minimálním rozsahu – evidujeme pouze Vaše jméno a příjmení, příp. akademický titul, dále telefonní kontakt, Vaši e-mailovou adresu a Vaše spojení s konkrétními stavebními projekty v ČR, na nichž jste se na nějaké pozici podíleli či podílíte. Žádné jiné Vaše údaje nesbíráme, ani jinak nezpracováváme.

Co získáváte?

Pokud se nacházíte v naší databázi stavebních projektů, pak se na Vás mohou obracet zástupci velmi úzkého okruhu subjektů, kterým umožňujeme přístup za přesně vymezených podmínek. Získat tak můžete zejména zajímavé kontakty na nabídky financování, dodavatele, subdodavatele a spolupracovníky, případně nalézt nové progresivní řešení, která nejsou na trhu běžně dostupná a Vám pomohou realizovat projekt levněni nebo kvalitněji.

Pokud se rozhodnete, že v naší databázi být nechcete, což budeme beze zbytku respektovat, ztratíte Vy či Vaše společnost možnost získat exkluzivní nabídky, které Vám usnadní Vaší činnost související s daným projektem resp. její realizací, tak aby byla maximálně efektivní ve svém celkovém pojetí.

Na základě jakého právního titulu Vaše údaje zpracováváme?

Ochrana osobních údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů právnických osob, a zejména podniků vytvořených jako právnické osoby, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby. Tyto údaje můžeme bez dalšího zpracovávat.

Vaše údaje můžeme zpracovávat, jelikož na tom máme oprávněný zájem spočívající v poskytování informací o připravovaných a realizovaných stavebních akcích v České republice.

Přestože Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, a není k tomu tedy zapotřebí Vašeho souhlasu, můžeme respektovat Vaše rozhodnutí v naší databázi nebýt.

Komu Vaše údaje předáme?

Pro naší úzce vymezenou klientelu ze segmentu státních, podnikatelských i finančních (Bankovní instituce nikoliv FÚ) subjektů provozujeme službu Registr Stavebních Projektů, do níž si naši klienti sjednávají přesně vymezený přístup.

Vaše údaje tak zpřístupníme pouze těmto vybraným zákazníkům, pokud příslušný stavební projekt spadá do vymezení, které si ten který klient považuje za vzájemně prospěšný pro obě strany. Za tohoto klienta má zpravidla přístup do aplikace jeden nebo více zaměstnanců nebo jiných pověřených osob.

Kromě toho zasíláme některým klientům pravidelné informace o novinkách na poli stavebních projektů formou newsletteru. V tomto se mohou Vaše údaje rovněž objevit.

V žádném dalším případě není možné, aby se Vaše osobní informace dostaly do „nepovolaných rukou“. např.: pro nabídku zájezdu apod.

Jak dlouho Vaše údaje budeme zpracovávat?

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu realizace příslušného stavebního projektu na němž se podílíte, dále po dobu 5 let od skončení jeho realizace, případně po dobu kratší, pokud nám sdělíte, že si nepřejete, abychom dál Vaše údaje zpracovávali.

Více o ochraně osobních údajů naší společností